15 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ O VAKCINACI KOČEK

 1. Proč kočku očkovat?

Všechna zvířata trpí svými nemocemi a kočka není výjimkou. Chceme-li mít doma zdravé zvíře, je nutná především prevence. Tak výrazně snížíme riziko infekcí, které ohrožují nejen kočku, ale i majitele.

 

 1. Kterými infekčními onemocněními může kočka trpět?

Kočka je náchylná k poměrně značnému počtu různých infekcí. Jsou to především kočičí leukémie – FeLV (nekontrolované bujení bílých krvinek), kočičí AIDS (FIV), rýma koček, chlamydióza, panleukopénie, neboli úbytek všech bílých krvinek (tzv. mor koček), kočičí infekční peritonitida (FIP), neboli zánět pobřišnice, a vzteklina.

 

 1. Co tato onemocnění způsobuje?

V naprosté většině jde o viry.

 

 1. Proti kterým onemocněním lze kočku naočkovat?

V současné době jsou k dispozici očkovací látky proti leukémii, rýmě, chlamydióze, panleukopéni, FIP a vzteklině. Dosud neexistuje vakcína proti FIV (kočičímu AIDS).

 

 1. Jaká jsou rizika pro zdraví majitele, pokud jeho kočka není očkovaná?

Zásadním rizikem je vzteklina, která je přenosná ze zvířete na člověka. Při rozvoji klinických příznaků končí v naprosté většině případů smrtí zvířete anebo člověka.

 

 1. Jaká jsou rizika pro zdraví neočkované kočky?

Především pro kočky toulavé nebo se volně pohybující venku, kdy je přenos z kočky nebo jiného zvířete na kočku velmi pravděpodobný. Většina infekčních onemocnění se přenáší prostým kontaktem pomocí slin, výměšků, výtoků z očí a nosu, močí, trusem, kousnutím nebo škrábnutím. Potyčkami kocourů se prostřednictvím četných škrábnutí a kousnutí přenáší především FIV a vzteklina.

 

 1. Jak se zmíněná infekční onemocnění projevují?

 • Obecně lze říci, že FeLV, FIV a panleukopénie výrazně snižují imunitu zvířete, čili schopnost organismu se bránit proti infekcím. Kočka je potom mnohem náchylnější k různým nemocem, jako jsou záněty plic, střev, jater, močového měchýře, sliznic nosu, očí apod. Majitel pak přichází do ordinace s kočkou, která má průjem, zvrací anebo kašle, frká a teče jí z očí. Prvotní příčinou tohoto stavu však není onemocnění, se kterým majitel přichází k veterináři, ale právě ono snížení obranyschopnosti organismu zapříčiněné některou ze jmenovaných infekcí.
 • Rýma koček a chlamydióza se projevuje výtokem z očí a nosu, frkáním a kašláním. Připomíná průběh naší chřipky.
 • Kočičí infekční peritonitida (FIP) je zákeřné onemocnění koček hlavně ve věku mezi 6. až 12. měsícem života. Vytváří se tekutina v břišní anebo hrudní dutině, kočka chřadne, špatně dýchá a brzy umírá. U starších koček nemusí být příznaky tak výrazné, ale onemocnění v každém případě končí smrtí.
 • Vzteklina se projevuje změnami v chování, bázlivostí či agresivitou, apatií a později křečemi a smrtí zvířete.
 1. Jsou uvedená onemocnění léčitelná?

Kromě rýmy koček a chlamydiózy jsou všechna tato onemocnění nevyléčitelná a při zahájení léčby jde vždy pouze o snahu prodloužit kočce život. Při podezření na vzteklinu je nutné nechat kočku uspat.

 

 1. Chci si pořídit kotě. Kdy je možné začít první očkování?

Obecně se začíná s první vakcinací již v 8 týdnech věku kotěte, druhé očkování se potom opakuje ve věku 12 týdnů a potom každoročně pouze jedenkrát. Majitel si může vybrat, proti kterým onemocněním chce nechat svojí kočku očkovat a podle toho se i modifikuje očkovací schéma.

 

 1. Je možné očkovat i starší kočky?

Ano. Je to možné, a to podle stejného schématu jako koťata, tzn. dvakrát v průběhu jednoho měsíce a potom každoroční přeočkování pouze jednou injekcí.

 

 1. Proč je nutné očkování každý rok opakovat?

Účinnost očkování postupně během roku klesá a výrobce očkovacích látek garantuje účinnost 1 rok. Proto je doporučitelné očkování každoročně opakovat.

 

 1. Jakým způsobem provádí veterinář očkování?

Většinou vpichem očkovací látky pod kůži.

 

 1. Je možné očkovat kočku, která je nemocná?

Ne. Vpíchnutí očkovací látky (oslabených nebo mrtvých virů) do organismu kočky je zásahem, který vyžaduje, aby bylo zvíře zcela zdravé a bylo schopno vytvořit vysokou hladinu protilátek v krvi.

 

 1. Můžu nechat očkovat gravidní kočku?

Některé očkovací látky nelze u koček v graviditě použít. Proto je užitečné se nejdříve poradit se svým veterinářem.

 

 1. Není lepší nechat očkovat kočku na každou nemoc zvlášť monovalentními, jednoduchými vakcínami?

Výrobci očkovacích látek jednoznačně garantují, že polyvalentní očkovací látky, tj. ty, kterými se jednou injekcí očkuje proti více nemocem, jsou stejně účinné jako jednoduché a pro zdravý organismus nepředstavují větší zatížení.

Zdroj: MVDr. Martin Grym

JAK TO VYPADÁ V OČKOVACÍM PRŮKAZU?

U kočičky se můžete setkat nejčastěji s těmito nápisy na vakcinačních nálepkách:

Název vakcíny:

Nobivac, Purevax, Primucell, Rabisin, Quadricat,…

 

Označení nemocí:

RCPChFeLV, RCPCh, RCP, FIP, R, Rabies, Rabisin, B,…

 

Co jednotlivá písmenka znamenají:

R (H) = rhinotracheitida (herpesvirus)

C = kaliciviróza

P = panleukopenie

Ch = chlamydióza

FeLV = kočičí leukémie

= vzteklina (rabies)

FIP = infekční peritonitida koček

B = borelióza

 

 

Co znamenají jejich kombinace:

U koček žijících venku se nejčastěji očkuje tzv. pětikombinace infekčních nemocí, tzn.

RCPChFeLV

– v očkovacím průkazu bude obvykle nalepena 1 nálepka – RCPChFeLV

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

 

U kočiček žijících v bytě se může očkovat pouze čtyřkombinace

RCPCh

– v očkovacím průkazu bude obvykle nalepena 1 nálepka – RCPCh

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

 

Jako základ se očkuje kombinace 3 nemocí

RCP

– v očkovacím průkazu bude obvykle nalepena 1 nálepka – RCP

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

 

Je možná i kombinace základních infekčních nemocí se vzteklinou

R(H)CPR

– v očkovacím průkazu budou obvykle 3 nálepky R(H)+C, P a R

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

 

Mimo základních kombinací je možné očkování ještě proti infekční peritonitidě

FIP

– v očkovacím průkazu bude obvykle nalepena 1 nálepka – FIP

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

 

Očkování proti vzteklině

R

– v očkovacím průkazu bude 1 nálepka R, Rabies, Rabisin (obvykle na stránce určené jen pro označení očkování proti vzteklině)

– přeočkování se provádí pravidelně po 1 roce (pokud je vzteklina očkována v rámci jakékoliv kombinace), příp. po 3 letech (jen někteří výrobci – samostatná vakcína proti vzteklině)

 

Očkování proti borelióze

B

– v očkovacím průkazu bude 1 nálepka B,…

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

Zdroj: Veterina Průhonice

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno