https://www.petice24.com/za_povinnou_identifikaci_a_registraci_kocek?fbclid=IwAR2omfq9lJfMLN3668r-j0bwRFxvaFa9HurG_tm7shgtgqmlymZkTTP1Oho

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

My, níže podepsaní, se prostřednictvím této petice obracíme na poslance, Petiční a Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, senátory a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR a žádáme o jednoznačnou identifikaci, evidenci a registraci koček ve stanoveném registru.

Registrace koček u jejich majitelů je stěžejním krokem k regulaci nadměrného rozmnožování koček v České republice. Problematika tzv. množíren koček doposud není v ČR nijak regulována a bez povinné identifikace, evidence a registrace všech koček ve stanoveném registru nelze regulaci zavést, kontrolovat ani vymáhat.

Navrhujeme, aby v rámci novely zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (sněmovní tisk č. 514), § 7a „Ochrana psů a koček při jejich rozmnožování“ bylo stanoveno:

–       provést jednoznačnou identifikaci každého kotěte čipem ještě před změnou majitele (prodejem, darováním či vydáním), nejpozději do věku 84 dnů, včetně registrace čipu ve stanoveném registru;  

–       označit čipem kočky ve vlastnictví včetně registrace čipu ve stanoveném registru, s výjimkou koček od 15 let věku a po přechodné období pěti let i koček od 10 let věku;  

–       označit čipem všechny dosud neoznačené kočky v útulku nejpozději před prodejem, darováním, vydáním jiné osobě, včetně registrace čipu ve stanoveném registru;  

–       uhradit označení kočky čipem na náklady obce v případě, že kočka byla nalezena a nález byl obci oznámen dle nového občanského zákoníku.

Aplikace čipu je pro kočky bezbolestná a čip kočce v životě nevadí ani neohrožuje její zdraví. Označení čipem a registrace čipu ve stanoveném registru má mnoho výhod. Mimo jiné umožní dohledání majitelů ztracených, zatoulaných, odcizených či týraných koček a pomůže v boji proti lidem, kteří kočky rozmnožují neetickým způsobem a bez dodržení vhodných životních podmínek.

Povinné čipování koček přinese snížení nabídky prodeje namnožených koček bez PP, čímž dojde k uvolnění prostoru pro umístění koček a koťat bez domova a tím ulehčení útulkům a zlepšení situace přemnožených koček v ulicích. Obchod s koťaty a kočkami v ČR dosahuje obřích rozměrů, např. denní nabídka prodejních cen koček bez PP se pohybuje v řádu přes 2 mil. Kč na jednom inzertním serveru a z těchto částek nejsou odváděny státu daně.

Dodržování podmínek rozmnožování koček uvedených v návrhu novely zákona považujeme za základní. Nelze odlišovat kočku chovnou od kočky domácí. Každá kočka a její koťata mají právo na stejné zacházení. U všech koček, a to i volně se pohybujících, lze regulovat jejich rozmnožování kastrací, kterou doporučujeme všem kočkám neurčeným k chovu.

Vyzýváme chovatelské organizace, útulky, azyly a depozita, aby se k naší petici připojili písemnou výzvou poslancům a senátorům, ve které vyjádří souhlas s naším záměrem.

Písemnou podobu petice včetně podpisového archu poskytneme na vyžádání.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Soňa Šteigerová, Eva Iltisová, Daniela Faktorová, Michala Havránková, Lucie Kumpová.

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno