Naše aktivity

Můj život s kočkou působící pod spolkem Fineliner z.s.

 

Fineliner z.s. vznikl v roce 2013 a jeho hlavním posláním je projekt Můj život s kočkou, který nejdříve odstartoval jako facebooková skupina. Tato skupina má již více než 37 tisíc členů a je důležitým pomocníkem při práci na našich projektech.

– Jsme zájmové sdružení lidí, kteří milují zvířata, především kočky.

– Děláme osvětu – řešíme otázky zdraví, krmivářství, welfare a ochrany koček obecně. Máme za sebou publikační činnost, konkrétní pomoc kočkám v nouzi, spolupracujeme s vybranými útulky a depozity.

– Loňský rok se pro nás stal přelomovým – za podpory významných osobností jsme se rozhodli oslovit širokou veřejnost, abychom pomohli zlepšit životní podmínky volně žijících koček. Zahájili jsme tyto projekty:

 

1. TVORBA KOČIČÍ MAPY

Ve spolupráci s městy a obcemi vytváříme aktuální kastrační mapu. Na té se lidé dozví, která města a obce přispívají na kastrace koček, jakými částkami a za jakých podmínek. S těmi obcemi, které ještě kastrační programy nemají, budeme jednat. Kastrační mapa nám časem poslouží i při pokusu o změnu legislativy – chceme prosadit povinnost měst a obcí kastrovat volně žijící kočky a přispívat na kastrace také místním obyvatelům. Dnes je totiž znění zákona vágní. Obce sice mají povinnost postarat se o toulavá zvířata, nikde ale není jasně řečeno, jak to mají udělat. Kastrace je jenom jednou z možností. Kastrační mapu postupně doplní i další vrstvy – mapa útulků, veterinárních pohotovostí či dalších užitečných věcí.

 

2. POJÍZDNÁ VETERINÁRNÍ ORDINACE.

Jde o projekt, na kterém budeme pracovat několik let. Naším partnerem je Pavlína Šmucerová z Nekup!Adoptuj! Společně už máme za sebou pilotní projekt, v rámci kterého jsme si vyzkoušeli kastrace v odlehlých lokalitách bez veterináře. Zjišťovali jsme, jaký je o kastrace v odlehlých částech republiky zájem a jestli lidé nechají své kočky ošetřit, pokud přijede veterinář až k nim do vesnice. Během kastrací jsme samozřejmě šířili osvětu – rozdávali letáky a vysvětlovali výhody kastrací.

 

3. OSVĚTA

Jde o osvětu, která míří na masy, nikoliv pouze na kočkaře. „Nosičem“ našich myšlenek, které se pokoušíme šířit mezi lidmi, je osvětový Kalendář Můj život s kočkou 2018, pro který zapózovalo třináct slavných mužů Česka (herci, sportovci, spisovatelé, muzikanti, podnikatelé). Kalendář, díky kterému jsme se dostali na přední stránky celostátních titulů, má šířit řadu důležitých myšlenek. Ty se týkají nejenom kastrací, ale také zdraví, krmivářství, welfare a ochrany koček obecně. Speciální kampaň je věnována také množírnám. Celostátní kampaně v médiích a na sociálních sítích, které provázely celý rok 2018, budou pokračovat i letos.

 

4. CHOVATELÉ POMÁHAJÍ

V tomto projektu jde o pomoc kočkám z útulku. Chovatelé, kteří se do tohoto projektu zapojili, odvádějí část peněz, které dostanou za koťata ze svých chovů, na stejně staré svěřence z útulků. Nový majitel „značkové“ kočky si také může koťátko z útulku adoptovat – buďto přímo, nebo ho alespoň podporovat na dálku.

Snažíme se podporovat i vybrané a prověřené útulky.

 

5. ZAVEDENÍ KANCELÁŘE ZVÍŘECÍHO OMBUDSMANA

Nápad zavést v Česku zvířecího ombudsmana vznikl poté, co se v médiích objevila série otřesných případů týrání zvířat. V Česku sice fungují stovky spolků a organizací na ochranu zvířat, prakticky ale nemají žádné pravomoci na přímé řešení situace. Mohou jen poradit, jak postupovat, případně předat podnět úřadům. Ty přitom často nekonají, nebo ne dost rychle. Můj život s kočkou proto navrhuje zavést institut „zvířecího ombudsmana“, tedy „veřejného ochránce zvířat“. Ten by hlídal, aby úřady a další orgány státní správy, které dohlížejí na dodržování práv zvířat, skutečně konaly a nejednaly liknavě, protiprávně či dokonce nesprávně. Měl by v rámci prošetřování stížností právo nahlížet do úředních či soudních spisů a žádat úřady o vysvětlení. Mohl by bez ohlášení provádět místní šetření. Díky těmto pravomocem by byl schopen důkladně analyzovat problém, odhalit jeho příčiny a navrhnout řešení. Výrazně by tak pomohl k úspěšnému vyřešení případů týrání zvířat.

Aktivity na naší fb stránce